TAKEN

TAKEN ondersteunt alle modules van MMD door noodzakelijke informatie uit een ‘profielvragenlijst’ in ONS zichtbaar te maken.

TAKEN: zoeken en vinden in profielvragenlijsten

TAKEN biedt gebruikers de gelegenheid om supersnel door veel profielvragenlijsten in ONS te zoeken en te vinden. TAKEN biedt ook de mogelijkheid om gegevens te muteren in- en te verwijderen uit de profielvragenlijst. Maar ook deze van status te wijzigen.

TAKEN is een waarde op zich maar ondersteunt ook alle modules van MMD door noodzakelijke informatie uit een ‘profielvragenlijst’ ingevuld bij veel cliënten zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld als aanvulling op MATCH: als een ‘intaker/coördinerend arts/MDO haar processtap eindigt met een planopdracht voor centrale planning waarin staat hoeveel sessies, welke duur en van welk deskundigheidsniveau gewenst is, dan kan dit in een profielvragenlijst, in het clientdossier in ONS, vastgelegd worden.

In de TAKEN module wordt deze planopdracht dan zichtbaar naast de beschikbare informatie uit MATCH. Alles in 1 overzichtelijk scherm beschikbaar voor, in dit voorbeeld, centrale planning. ONS is de bron van alle gegevens.

CLIENT