VIDAR

Om de controle van de stappen in het kader van de WVGGZ dynamisch aan te bieden heeft MMD het product VIDAR ontwikkeld.

VIDAR: WVGGZ-module

Om te bewaken dat de juiste stappen, die in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ https://www.dwangindezorg.nl/uitvoering/wvggz/de-wet) worden uitgevoerd, worden deze af te handelen procedurestappen in ONS vastgelegd.

Om deze controle dynamisch aan te bieden heeft MMD het product VIDAR ontwikkeld.
Het VIDAR dashboard wordt, met behulp van PEVEL (de MMD module voor het ontsluiten van profielvragenlijsten), aangeboden in de GGZ.

Het is mogelijk om op maat signalen voor betrokken medewerkers te genereren. Deze signalen kunnen zowel in de MMD-portal opgehaald worden (pull) maar ook, bijvoorbeeld met behulp van email, naar de betrokken medewerkers, al dan niet periodiek, verzonden worden (push).

Ook biedt VIDAR de gelegenheid om gegevens vanuit de MMD-portal terug te schieten naar ONS, naar de profielvragenlijst (met behulp van API connectoren). Daarmee ontstaat de mogelijkheid om het volledige beheer van de WVGGZ procedurestappen af te handelen in één scherm. Daarbij blijft ONS het bronsysteem van alle informatie, zodat ook altijd op clientniveau de voortgang gevolgd kan worden.